BRIGA ZA MLADE

Početak i osnivanje pastorala mladih

Mons. Marin Bar­išić, osno­vao je 2002. godine Ured za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije, kako bi brinuo o tra­jnom vjer­skom odgoju novih gen­eracija sred­njoško­laca, stu­de­nata i mladih naše nadbiskupije.

POVJERENIK ZA MLADE

Don Ivan Terze - nadbiskupijski povjerenik za pastoral mladih

Splitsko-makarski nadbiskup mons. Dražen Kutleša 2022. godine imenuje don Ivana Terzu župnikom Župe Presv. Srca Isusova – Split-Visoka i nadbiskupijskim povjerenikom za pastoral mladih. Od tada don Ivan svoj rad s mladima bazira u župnoj crkvi Presvetog Srca Isusova na Visokoj.

Aktivnosti

1

Klanjanje za studente i radničku mladež

Četvrtkom u 21:00 u župnoj crkvi na Visokoj. Vođeno klanjanje uz nagovor i glazbeno animiranje VIS Veritas Aeterna nakon čega slijedi druženje u župnoj dvorani.

2

Katolička malonogometna liga

Svake godine održava se 1. i 2. Katolička malonogometna liga. U ligi se natječu mladi iz splitskih župa. Voditelj lige je gospodin Mladen Jurić. Liga se održava u dvorani NKG.

3

Hodočašća za mlade

Nekoliko puta godišnje organizirana su hodočašća za mlade. Putujemo na neke stalne događaje kao što su Taize, Svjetski susret mladih, Susret hrvatske katoličke mladeži ili na neka izvanredna hodočašća.

4

Animatori i glazba

Pokrenut je projekt animatora koje osposobljavamo za daljnji rad u pastoralu. Tu je i naš Vokalno instrumentalni sastav Veritas Aeterna koji animiraju klanjanja i svete mise za mlade u nadbiskupiji.

Naši mladi u akciji

Potičemo mlade na kreativnost, samostalni rad, izgrađivanje, edukaciju i na kraju svega svetost.

VIS Veritas aeterna

VIS „Veritas aeterna“ je vokalno-instrumentalni sastav osnovan 2015. godine sa svrhom animiranja svetih misa i duhovnih obnova

Hrvatsko nadzemlje

Osmislili i pokrenuli sami mladi u ožujku 2010. godine želeći upotrijebiti sve svoje talente da bi na kreativan način širili Radosnu vijest.

PRONAĐI SMISAO

Ubija te dosada i žudiš za pravom ekipom?

Pastoral mladih splitsko-makarske nadbiskupije zajedno sa svojim projektima, ljudima i duhovnicima otvoren je za sve mlade od 18 do 35 godina. Ako nam se želiš pridružiti to možeš napraviti na gumbu ispod.