Hrvatsko nadzemlje


Hrvatsko Nadzemlje projekt je Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije koji su osmislili i pokrenuli sami mladi u ožujku 2010. godine želeći upotrijebiti sve svoje talente da bi na kreativan način širili Radosnu vijest. Namijenjen je prvenstveno studentima i mladim radnicima, ali otvoren je i starijim srednjoškolcima te svima koji se osjećaju mladi. Sam naziv daje naslutiti razlog nastanka projekta koji želi biti reakcija na sve one negativnosti u našemu društvu o kojima svakodnevno slušamo. Nadzemlje je tako reakcija na ono što jednim imenom možemo nazvati hrvatskim podzemljem te nastoji mladima na kreativan način ponuditi nešto pozitivno, podsjetiti ih na ljepotu dobra, poštenja i pravde, potaknuti ih da živeći te vrijednosti u svom životu mijenjaju naše društvo, a sve u duhu tradicionalnih vrijednosti Katoličke Crkve.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2

Muško-​ženska prijateljstva

20 Svibanj 2015
U dvo­rani Nad­biskup­skog sje­meništa u Splitu u sri­jedu 20. svib­nja o orga­ni­zaciji Hrvatskog nadzemlja održana je trib­ina s temom „Muško-​ženska pri­jateljstva”. Na početku trib­ine izve­dena su dva skeča i prikazan je kratki film u kojem su članovi Hrvatskog nadzemlja na pre­poz­natljiv humoris­tičan način prikazali svoje viđenje muško-​ženskih pri­jateljs­tava. Sus­ret je pjes­mom ani­mi­rao VIS Izidor, a gost pre­davač bio je don Mladen Parlov prof.KBF-a u Splitu.

Tre­bamo li obrede?

18 Ožujak 2015
U sri­jedu, 18.03.2015 održana je 45. po redu trib­ina Hrvatskog Nadzemlja s temom „Tre­bamo li obrede?!”. Ovaj put sus­ret je bio slavl­jeničkog duha jer je Nadzemlje slav­ilo 5. rođen­dan, a slavlje je otvo­rila Doris Dragović otp­je­vavši dvije pjesme „Krivi ljudi” i „Malo mi za sriću triba”. Nakon Doris, mladi su dobili pri­liku dobro se nas­mi­jati uz još jedan filmić Hrvatskog Nadzemlja, koji je bio uver­tira pre­davaču don Ivici Žižiću koji je mladima pri­b­ližio prob­lem „pro­ture­ligi­jskog duha” koji je pos­to­jao još u Kris­tovo vri­jeme, za vri­jeme Fran­cuske rev­olu­cije, a danas pos­toji više nego ikad i man­i­fe­stira se kroz opas­nost upadanju u klopku idol­a­trije i ateizma.

Redovnici nastupaju

17 Veljača 2015
U utorak,17.02.2015., u Velikoj dvo­rani split­skog Sje­meništa održana je još jedna trib­ina Hrvatskog Nadzemlja koje je ovog Valenti­nova bilo posebno inovativno.Naime, sus­ret se nije održao u sri­jedu već u utorak jer je Pepel­nica pala na treću sri­jedu, a čak ni tema nije bila „Valenti­novo s Nadzeml­jem” već „REDOVNICI NAS­TU­PAJU”. Mladima iz Nadzemlja ove godine bio je cilj pred­staviti redovnike i redovnice kroz humoris­tične kvi­zove, zadatke i igre i tako pri­b­ližiti mladima „Božje Valenti­novo”, redovnike, jer oni to i jesu. Redovnici koji su nam se pred­stavili bili su redom don Anto Adžamić(salezijanac), ses­tra Klara Pavlović (šiben­ska fran­jevka), fra Ivan Đuzel (fran­je­vac), ses­tra Eliz­a­beta Glas­nović (ses­tra Milos­rd­nica) te pater Jozo Ćirko (Dominikanac).

Ima li mista za Krista?!

21 Siječanj 2015

U srijedu 21.01.2015 održan je još jedan susret pod već dobro poznatim vodstvom Hrvatskog Nadzemlja s temom Ima li mista za Krista?!/ Živiš ili životariš?! Susret je pjesmom animirao zbor mladih Dubrovačke biskupije, a gost predavač bio je don Ante Matulić, povjerenik za mlade Hvarsko-bračko-viške biskupije. Mladima je kazao da čovjek može biti mlad i kad je star jer je zapravo mlad onaj koji se svakodnevno zaljubljuje u svijet oko sebe. Bitno je postaviti pitanje "Kriste, ima li mista za mene u tebi?" Bez Krista u svom životu osjećamo veliku prazninu koju pokušavamo ispuniti materijalnim sredstvima i zabavom i tako ta praznina ne dolazi na vidjelo. Bog voli molitve predanja i shvaća ih ozbiljno.