Hrvatsko nadzemlje


Hrvatsko Nadzemlje projekt je Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije koji su osmislili i pokrenuli sami mladi u ožujku 2010. godine želeći upotrijebiti sve svoje talente da bi na kreativan način širili Radosnu vijest. Namijenjen je prvenstveno studentima i mladim radnicima, ali otvoren je i starijim srednjoškolcima te svima koji se osjećaju mladi. Sam naziv daje naslutiti razlog nastanka projekta koji želi biti reakcija na sve one negativnosti u našemu društvu o kojima svakodnevno slušamo. Nadzemlje je tako reakcija na ono što jednim imenom možemo nazvati hrvatskim podzemljem te nastoji mladima na kreativan način ponuditi nešto pozitivno, podsjetiti ih na ljepotu dobra, poštenja i pravde, potaknuti ih da živeći te vrijednosti u svom životu mijenjaju naše društvo, a sve u duhu tradicionalnih vrijednosti Katoličke Crkve.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2

Grijeh volim, kad zaškripi molim!

16 Ožujak 2016

U korizmenom ozračju, u srijedu 16.3.2016. u 20.30 održana je nova tribina mladih Splitsko-makarske nadbiskupije u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu pod nazivom „Grijeh volim, kad zaškripi molim?“.

Kao gosta predavača, preko 700 prisutnih, ovoga puta imalo je priliku slušati mr.sc. don Jenka Bulića, inače profesora na splitskom KBF-u. U zanimljivom i sadržajnom predavanju ostavio je mlade u tišini, tišini koja pogađa srca i ostavlja ljude zamišljene, za što su ga mladi nagradili iznimnim pljeskom.

Valentinovo s Nadzemljem

17 Veljača 2016

Hrvatsko nadzemlje u suradnji s Uredom za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije organiziralo je u srijedu 17. veljače u velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu susret za mlade na temu “Valentinovo s Nadzemljem”. Već tradicionalno, susret s temom Valentinova nije imao standardnu strukturu kao ni gosta, već je bio zabavnog karaktera.

Šta će mi Crkva?

20 Siječanj 2016

U preti­jes­noj velikoj dvo­rani Nad­biskup­skog sje­meništa u Splitu, preko 700 mladih skupilo se u sri­jedu 20. siječnja popratiti prvi sus­ret mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije u 2016. godini s aktu­al­nom temom „Šta će nam Crkva?“. Na pitanje koje danas zabrin­java katoličku crkvu odgovor je dao gost pre­davač, dubrovački biskup, msgr. Mate Uzinić. Biskupovom izla­ganju prethod­ila je pjesma „Ja sam biskup Mate“ u izvedbi Hrvatskog nadzemlja kojom su biskupa na sim­patičan način pred­stavili publici.

Poklon - kupiti ili biti?

16 Prosinac 2015
U sri­jedu, 16.12.2015. u velikoj dvo­rani Nad­biskupi­jskog sje­meništa održan je posljed­nji ovo­godišnji sus­ret Hrvatskog nadzemlja. Tema sus­reta je bila „Pok­lon: kupiti ili biti?”. Pre­davači su bili prof​.dr​.sc. Branka Raml­jak, pro­fe­sor­ica na Ekonom­skom fakul­tetu u Splitu pri kat­edri za raču­dovod­stvo i don Tomis­lav Ćube­lić, kat­e­dralni žup­nik sv. Dujma.

Sebeljublje ili "vol­jeti sebe"

21 Listopad 2015
U sri­jedu, 21.10.2015. započela je nova sezona trib­ina u orga­ni­zaciji Hrvatskog nadzemlja. Tema ovog sus­reta je bila „Sebeljublje ili vol­jeti sebe“. Pre­davač je bio izv. prof. dr. sc. Goran Kar­dum, pro­fe­sor na Filo­fos­kom fakul­tetu u Splitu pri kat­edri za psi­hologiju. Prof. Kar­dum se dotakao mnogih pitanja, naročito onog zašto smo sebični ili što nas tjera u sebičnost?

Govor odjeće

17 Lipanj 2015
U sri­jedu, 17.06.2015, zatvoren je ovo­godišnji cik­lus druženju na trib­ina Hrvatskoga Nadzemlja s paprenom temom „Govor odjeće”. Gost pre­davač bio je don Mihovil Kurkut, salez­i­janac, žup­nik s Kmana. Don Mihovil kazao je kako je tijelo važno, čak se i Isus utjelovio da bi nam se dao. Odi­jelo ne čini čov­jeka, ali gov­ori puno o čov­jeku, posebno u 60- ​tim god­ina prošlog stol­jeća kada se kul­tura odi­je­vanja počela mijen­jati, a želja tadašn­jih rev­olu­cionara bila je izjed­načiti muško i žen­sko te su današnja događanja plod te revolucije.