Hrvatsko nadzemlje


Hrvatsko Nadzemlje projekt je Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije koji su osmislili i pokrenuli sami mladi u ožujku 2010. godine želeći upotrijebiti sve svoje talente da bi na kreativan način širili Radosnu vijest. Namijenjen je prvenstveno studentima i mladim radnicima, ali otvoren je i starijim srednjoškolcima te svima koji se osjećaju mladi. Sam naziv daje naslutiti razlog nastanka projekta koji želi biti reakcija na sve one negativnosti u našemu društvu o kojima svakodnevno slušamo. Nadzemlje je tako reakcija na ono što jednim imenom možemo nazvati hrvatskim podzemljem te nastoji mladima na kreativan način ponuditi nešto pozitivno, podsjetiti ih na ljepotu dobra, poštenja i pravde, potaknuti ih da živeći te vrijednosti u svom životu mijenjaju naše društvo, a sve u duhu tradicionalnih vrijednosti Katoličke Crkve.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2

Poklon - kupiti ili biti?

16 Prosinac 2015
U sri­jedu, 16.12.2015. u velikoj dvo­rani Nad­biskupi­jskog sje­meništa održan je posljed­nji ovo­godišnji sus­ret Hrvatskog nadzemlja. Tema sus­reta je bila „Pok­lon: kupiti ili biti?”. Pre­davači su bili prof​.dr​.sc. Branka Raml­jak, pro­fe­sor­ica na Ekonom­skom fakul­tetu u Splitu pri kat­edri za raču­dovod­stvo i don Tomis­lav Ćube­lić, kat­e­dralni žup­nik sv. Dujma.

Sebeljublje ili "vol­jeti sebe"

21 Listopad 2015
U sri­jedu, 21.10.2015. započela je nova sezona trib­ina u orga­ni­zaciji Hrvatskog nadzemlja. Tema ovog sus­reta je bila „Sebeljublje ili vol­jeti sebe“. Pre­davač je bio izv. prof. dr. sc. Goran Kar­dum, pro­fe­sor na Filo­fos­kom fakul­tetu u Splitu pri kat­edri za psi­hologiju. Prof. Kar­dum se dotakao mnogih pitanja, naročito onog zašto smo sebični ili što nas tjera u sebičnost?

Govor odjeće

17 Lipanj 2015
U sri­jedu, 17.06.2015, zatvoren je ovo­godišnji cik­lus druženju na trib­ina Hrvatskoga Nadzemlja s paprenom temom „Govor odjeće”. Gost pre­davač bio je don Mihovil Kurkut, salez­i­janac, žup­nik s Kmana. Don Mihovil kazao je kako je tijelo važno, čak se i Isus utjelovio da bi nam se dao. Odi­jelo ne čini čov­jeka, ali gov­ori puno o čov­jeku, posebno u 60- ​tim god­ina prošlog stol­jeća kada se kul­tura odi­je­vanja počela mijen­jati, a želja tadašn­jih rev­olu­cionara bila je izjed­načiti muško i žen­sko te su današnja događanja plod te revolucije.

Muško-​ženska prijateljstva

20 Svibanj 2015
U dvo­rani Nad­biskup­skog sje­meništa u Splitu u sri­jedu 20. svib­nja o orga­ni­zaciji Hrvatskog nadzemlja održana je trib­ina s temom „Muško-​ženska pri­jateljstva”. Na početku trib­ine izve­dena su dva skeča i prikazan je kratki film u kojem su članovi Hrvatskog nadzemlja na pre­poz­natljiv humoris­tičan način prikazali svoje viđenje muško-​ženskih pri­jateljs­tava. Sus­ret je pjes­mom ani­mi­rao VIS Izidor, a gost pre­davač bio je don Mladen Parlov prof.KBF-a u Splitu.

Tre­bamo li obrede?

18 Ožujak 2015
U sri­jedu, 18.03.2015 održana je 45. po redu trib­ina Hrvatskog Nadzemlja s temom „Tre­bamo li obrede?!”. Ovaj put sus­ret je bio slavl­jeničkog duha jer je Nadzemlje slav­ilo 5. rođen­dan, a slavlje je otvo­rila Doris Dragović otp­je­vavši dvije pjesme „Krivi ljudi” i „Malo mi za sriću triba”. Nakon Doris, mladi su dobili pri­liku dobro se nas­mi­jati uz još jedan filmić Hrvatskog Nadzemlja, koji je bio uver­tira pre­davaču don Ivici Žižiću koji je mladima pri­b­ližio prob­lem „pro­ture­ligi­jskog duha” koji je pos­to­jao još u Kris­tovo vri­jeme, za vri­jeme Fran­cuske rev­olu­cije, a danas pos­toji više nego ikad i man­i­fe­stira se kroz opas­nost upadanju u klopku idol­a­trije i ateizma.

Redovnici nastupaju

17 Veljača 2015
U utorak,17.02.2015., u Velikoj dvo­rani split­skog Sje­meništa održana je još jedna trib­ina Hrvatskog Nadzemlja koje je ovog Valenti­nova bilo posebno inovativno.Naime, sus­ret se nije održao u sri­jedu već u utorak jer je Pepel­nica pala na treću sri­jedu, a čak ni tema nije bila „Valenti­novo s Nadzeml­jem” već „REDOVNICI NAS­TU­PAJU”. Mladima iz Nadzemlja ove godine bio je cilj pred­staviti redovnike i redovnice kroz humoris­tične kvi­zove, zadatke i igre i tako pri­b­ližiti mladima „Božje Valenti­novo”, redovnike, jer oni to i jesu. Redovnici koji su nam se pred­stavili bili su redom don Anto Adžamić(salezijanac), ses­tra Klara Pavlović (šiben­ska fran­jevka), fra Ivan Đuzel (fran­je­vac), ses­tra Eliz­a­beta Glas­nović (ses­tra Milos­rd­nica) te pater Jozo Ćirko (Dominikanac).