Hrvatsko nadzemlje


Hrvatsko Nadzemlje projekt je Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije koji su osmislili i pokrenuli sami mladi u ožujku 2010. godine želeći upotrijebiti sve svoje talente da bi na kreativan način širili Radosnu vijest. Namijenjen je prvenstveno studentima i mladim radnicima, ali otvoren je i starijim srednjoškolcima te svima koji se osjećaju mladi. Sam naziv daje naslutiti razlog nastanka projekta koji želi biti reakcija na sve one negativnosti u našemu društvu o kojima svakodnevno slušamo. Nadzemlje je tako reakcija na ono što jednim imenom možemo nazvati hrvatskim podzemljem te nastoji mladima na kreativan način ponuditi nešto pozitivno, podsjetiti ih na ljepotu dobra, poštenja i pravde, potaknuti ih da živeći te vrijednosti u svom životu mijenjaju naše društvo, a sve u duhu tradicionalnih vrijednosti Katoličke Crkve.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Govor odjeće

Napisao/la  Danijela Jurčević
Published: 17 Lipanj 2015
U sri­jedu, 17.06.2015, zatvoren je ovo­godišnji cik­lus druženju na trib­ina Hrvatskoga Nadzemlja s paprenom temom „Govor odjeće”. Gost pre­davač bio je don Mihovil Kurkut, salez­i­janac, žup­nik s Kmana. Don Mihovil kazao je kako je tijelo važno, čak se i Isus utjelovio da bi nam se dao. Odi­jelo ne čini čov­jeka, ali gov­ori puno o čov­jeku, posebno u 60- ​tim god­ina prošlog stol­jeća kada se kul­tura odi­je­vanja počela mijen­jati, a želja tadašn­jih rev­olu­cionara bila je izjed­načiti muško i žen­sko te su današnja događanja plod te revolucije.

Duh čed­nosti u odi­je­vanju jako je bitan, a mi ga čak i kod djece zab­o­ravl­jamo te im namećemo tren­dove, a s njima i ubrzano odras­tanje. Don Mihovil mladima je sav­je­to­vao borbu s njima samima uz pomoć Božje milosti te rad na sebi u malim stvarima npr. odi­je­vanju. Za loše baze i nas­mi­ja­vanje pub­like svakakvim oblikom dos­jetki, zad­nji put u ovoj akadem­skoj godini, bila je zadužena već dobro poz­nata gar­ni­tura Hrvatskog Nadzemlja, sus­ret je pjes­mom popra­tio VIS Glo­ria. Mladima se na kraju sus­reta obra­tio pov­jerenik don Mihael Prović te nad­biskup Marin Bar­išić. Nakon sus­reta mladi su se ostali družiti u atriju sje­meništa uz piće i grickalice