Duhovne obnove

duhovne obnove

 

Održavaju se svakoga mjeseca u Studentskom centru u Splitu.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2

Svibanjska duhovna obnova

15 Svibanj 2016

U nedjelju, 15. svibnja 2016., u studentskog kapelici bl. Ivana Merza na Kampusu održana je duhovna obnova pod nazivom: „Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetomu koji prebiva u nama“ (Usp. Rim 5,5; 10,11).

U nedjelju, 17.4.2016., u studentskoj kapeli na Kampusu održana je duhovna obnova po nazivom "Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam! (Ps 23, 1)". Predvoditelj duhovne obnove bio je don Ivan Urlić. Duhovna obnova započela je s pokorničkom bogoslužjem, zatim je uslijedila sveta Misa koju je predvodio don Ivan uz koncelebraciju don Mihaela Provića, studentskog kapelana.
Možete pročitati poruku koju je don Ivan uputio mladima:
Dragi mladi prijatelji, studentice i studenti, današnju četvrtu vazmenu nedjelju Crkva slavi kao nedjelju Dobrog Pastira. Kroz povijest spasenja Bog je sebe nazivao pastirom svoga naroda. Isto to čini i Isus u Ivanovom evanđelju kad kaže: Ja sam pastir dobri (Iv 10, 14).
U Isusovo vrijeme, takve usporedbe bile su nešto što je proizlazilo iz svakodnevice života. Ljudi tog vremena znali su koliko je važno imati dobrog pastira koji će svoje ovce izvoditi na obilne pašnjake. No, današnjem čovjeku, a posebno vama mladim ljudima ovakva slika pastira i ovaca može izgledati poprilično apstraktno budući da je to rijetko tko od nas iskusio osim na TV- ekranima, životinjskim enciklopedijama ili kakvim video igrama. Možda bi se danas netko naljutio da mu tko kaže pastiru ili čobane, a kamoli da ga nazove ovcom. Takvo što dopušteno je izgleda samo određenim telefonskim operaterima u njihovim promidžbenim porukama.
Kako bismo razumjeli ovu Isusovu usporedbu, važno je vratiti se jeziku Biblije u kojem pojmovi pastira i ovaca imaju sasvim pozitivno značenje. Takav pastir brine se za svaku ovcu, pa i onu izgubljenu zbog koje ostavlja onih devedeset devet dok ne pronađe izgubljenu kako bi ih sve zajedno vodi na izvore voda života, kako stoji u današnjem drugom čitanju iz Knjige Otkrivenja.
Važno je čuti Pastirov glas kako bismo mogli krenuti za njim jer tako Isus opisuje svoje stado: Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom (Iv 10, 27). Važno je ovo „čuti“ da bismo mogli „ići za njim“. Smjer u kojem će se kretati stado itekako ovisi o glasu pastira. Zbog toga su nam potrebni sveti pastiri, svećenici, redovnici i redovnice. Njihova svetost je ono što privlači, ona daje ispravan smjer. Tome smo svjedoci i ovih dana dok promatramo rijeke hodočasnika koji su došli iskazati zahvalnost i ljubav jednom od mnogobrojnih svetih pastira, sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću. Toliki broj vjernika pokazuje nam kako je svetost i danas privlačna i potrebna. Svetost progovara i kroz zemaljske ostatke svetaca. Imali smo priliku ovih dana u medijima vidjeti kako ništa nije spriječilo ovce koje dolaze iz nekog „drugog“ ovčinjaka da se izrugaju i svecu i vjernicima, upravo zato jer ne slušaju glas hrabroga Pastira, Isusa Krista, koji je sam položio život svoj za ovce svoje. Zato je potrebno da vi mladi, obrazovani, puni ideala, vi koji ste budućnost Crkve i naroda molite za svete svećenike koji će vas voditi na obilne pašnjake života vječnoga. Ohrabruje činjenica vidjeti vas u ovolikom broju da nema straha za budućnost, samo neka nam Dobri Pastir daruje novih snaga u svećeništvu i redovništvu preko kojih će dopirati Njegov glas do vaših srdaca i života. Amen!
don Ivan Urlić, mag. muz.

Korizmena duhovna obnova

17 Ožujak 2016

U četvrtak, 17. ožujka održana je korizmena duhovna obnova pod naslovom "Vratite se k meni  svim srcem svojim, jer ja sam nježnost sama i milosrđe".

U sri­jedu, 10. vel­jače u stu­dentskom domu Dr. Franjo Tuđ­man održana je duhovna obnova povodom pepel­nice, odnosno Čiste sri­jede. Duhovnu obnovu pred­vo­dio je don Mihael Prović, stu­dentski kapelan. Duhovna obnova započela je poko­rničkim bogosluž­jem. Svetu Misu pred­vo­dio je don Jenko Bulić, pro­fe­sor na KBF-​u u Splitu. U propovi­jedi don Mihael se osvr­nuo na važnost rasta u duhovnom živ­otu, jer duhovnost ne može sta­jati na mjestu i ne može biti samo tijekom određenog vre­mena. Nakon propovi­jedi sli­je­dio je obred pepel­janja koji nas je na sim­boličan način uveo u koriz­meno vrijeme.

U ned­jelju, 20.12.2015. u stu­dentskom domu „Dr. Franjo Tuđ­man” na Kam­pusu održana je duhovna obnova pod nazivom „Gospo­dine, Bože naš, obnovi nas! Razvedri lice svoje i spasi nas!” (Usp. Ps 80,4). Duhovnu obnovu pred­vo­dio je don Ratomir Vuko­repa, kance­lar Splitsko-​makarske nadbiskupije.

Duhovna obnova započela je ispitom sav­jesti i sakra­men­tom ispovi­jedi. Nakon poko­rničkog bogoslužja usli­jedila je sv. Misa koju je pred­vo­dio don Ratomir uz kon­cel­e­braciju don Mihaela Provića, stu­den­tkog kapelana. U propovi­jedi don Ratomir se dotakao proglašene izvanredne Svete godine milorsđa i važnosti među­sobnog oprosta u samom živ­otu vjernika, te djeteta Isusa kojeg sus­rećemo upravo u Božiću. Na samome kraju obra­tio se don Mihael koji je uputio čestitke povodom nadolazećeg blag­dana Isusova rođenja.

Poko­rničko je bogoslužje i euharis­ti­jsko slavlje glazbeno ani­mi­rao stu­dentski bend stu­dentskog pas­toralnog cen­tra Bl. Ivan Merz na Kampusu.

U sri­jedu, 25.11.2015 u stu­dentskom pas­toral­nom cen­tru „Bl. Ivan Merz” na Kam­pusu održana je duhovna obnova pod nazivom „Svo­jom ćete se pos­to­janošću spa­siti” (Iv 21,19). Duhovnu obnovu pred­vo­dio je dr​.sc Mar­ijo Volare­vić, pro­fe­sor na kat­edri moralnog bogoslovlja, na Katoličkom bogoslovnom fakul­tetu u Splitu.

Duhovna obnova je započela pripravom za sv. Misu, ispitom sav­jesti i sv. ispovi­jedi. Usli­jedila je sv. Misa koje je pred­vo­dio don Mar­ijo uz kon­cel­e­braciju don Mihaela Provića, stu­dentskog kapelana. U propovi­jedi je don Mario naglasio važnost „pos­to­janosti” u duhovnom životu.

Poko­rničko je bogoslužje i euharis­ti­jsko slavlje glazbeno ani­mi­rao stu­dentski bend stu­dentskog pas­toralnog cen­tra Bl. Ivan Merz na Kampusu.