Duhovne obnove

duhovne obnove

 

Održavaju se svakoga mjeseca u Studentskom centru u Splitu.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2''Život oblikovan Riječju'' - duhovna obnova za početak akademske godine 2018./2019.

Napisao/la  Petra Lasić
Published: 12 Listopad 2018

Započeo je listopad, a s njim i nova akademska godina. A da bi splitski studenti u nju zakoračili odlučno i osnaženi duhom za to se baš kao i dosada pobrinuo Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske Nadbiskupije. Naime, zajedno u suradnji sa Studentskim centrom i Splitskim sveučilištem, i ove su godine organizirali trodnevnu duhovnu obnovu u sportskoj dvorani Studentskog centra „Dr Franjo Tuđman“ od 12. do 15. listopada 2018. godine pod nazivom „Život oblikovan Riječju!“, koju predvodi prof.dr.sc. fra Ante Vučković.

Na početku duhovne obnove, u petak, 12. listopada 2018. godine, riječi dobrodošlice, kako studentima tako i samom predavaču, uputio povjerenik za mlade dr.sc. don Mihael Mišo Prović, nakon čega je uslijedilo uvodno predavanje fra Ante. U svom predavanju, fra Ante se na poseban način osvrnuo na knjigu Propovjednika iz Starog zavjeta, koja postavlja temeljno pitanje svrhovitosti života. Zanimljivo je kako knjiga govori o čovjeku koji se pokušava ostvariti kroz znanje, materijalizam, užitak, površnu religioznost, etička pitanja, ali uvijek dolazi do osjećaja ispraznosti, jer u svojim nastojanjima ne uključuje Boga. Oslanja se na sebe sama, i ta samodostatnost ga vodi u ništavnost. Sliku Propovjednika preslikava i na današnje društvo, koje okrećući se sebi gubi smisao svoga postojanja. „Kultura današnjeg društva potiče propagandu subjektivizma „Vjeruj što želiš vjerovati.“, koja čovjeka lišava težnje za koračanjem prema objektivnoj istini, koja bi trebala biti kako počelo, tako i cilj društva. Zatvarajući se u sigurnost svoje privatnosti, zaokupiran i zabavljen sitnim stvarima, čovjek gubi potrebu za interes o važnim pitanjima, postaje gluh na odgovore o smislu svoga postojanja. Otvarajući se pak Bogu, čovjek otkriva svrhovitost svoga žića.“

Sveta Euharistija, koju je također predvodio fra Ante, uslijedila je nakon pauze od predavanja. U svojoj propovijedi objašnjava kako je zarobljen čovjek miran sve dok pristaje uz svoje ropstvo. U trenutku kada donese odluku da se želi osloboditi svoga ropstva, kreće pobuna sila kojim je zarobljen. S druge pak strane objašnjava da je put kojim čovjek izlazi iz svoga ropstva upravo Kraljevstvo Nebesko. „Kraljevstvo Božje je zaštita od sila koje žele vladati nad čovjekom. To je sloboda u kojoj čovjek može osjećati, misliti svojom glavom, i vladati svojim riječima. To je prostor slobode u kojem čovjek može postojati. Jer nitko više ne želi da smo slobodni, do li Onaj koji nas najviše voli, a to je sam Bog.“
Svetu Misu glazbeno je animirao VIS Veritas aeterna.

Nakon svete Mise uslijedio je koncert duhovne glazbe. Sa pjesmama „Dubine“, „Naš Bog je velik“, „Reci Marijo“, „Stvoreni za nebo“ i „Srce predajem Ti“ predstavila se Abba, vokalno-instrumentalni sastav koji broji već 25 godina djelovanja u Župi sv Ante Poljud. Od domaćih izvođača na pozornicu je izašao i VIS Veritas aeterna, koji već četvrtu godinu aktivno animira svete Mise na Kampusu, i brojne druge duhovne aktivnosti Splitsko-makarske Nadbiskupije. Nastupali su s pjesmama „Nitko kao Ti“, „Želim Ti prić“ i „Vodi me“. Zvonimir Kalić, mladi hrvatski glazbenik, poseban je gost ovogodišnje duhovne obnove. Naime, sa svojom pratnjom back-vokalisticom Viktorijom Prepolec, došao je iz kilometrima udaljenog slavonskog mjesta Vrpolje, predstavivši se sa pjesmama „Molitva Majci“, „Nije uzalud“ i „Otvori oči mog srca“. Koncert se završio zajedničkom pjesmom „Mesija“.


U subotu, 13. listopada 2018. godine, održana je druga večer trodnevne duhovne obnove  „Život oblikovan Riječju“, u sportskoj dvorani Studentskog centra „Dr Franjo Tuđman“, u organizaciji Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske Nadbiskupije, Studentskog centra i Splitskog sveučilišta.

Uvodnim predavanjem prof.dr.sc. fra Ante Vučkovića, koje se referiralo na starozavjetnu Knjigu o Jobu, započeo je drugi dan duhovne obnove. „Logika svijeta nalaže da Bog nagrađuje onoga koji čini dobro, i da kažnjava onoga koji čini zlo. Ipak, Job nam je dan za primjer čovjeka – pravednika, kojeg usprkos njegovoj pravici pogađa teška patnja, te se njegova vjernost Bogu stavlja na kušnju. Iako kušan velikom patnjom Job ne poseže za riječima prokletstva i hule na Boga.“
Također, u svome nagovoru naglašava i to kako je dijalog s Bogom jako bitan: „Svi mi možemo učiti od Joba, jer nema toga što je pritiskalo njegovo srce a da on to nije znao izreći Bogu, izverbalizirati. Ne smijemo se bojati govoriti Bogu ono što osjećamo. Dapače, opasno bi bilo govoriti o Bogu u trećem licu, govoriti o Njemu, a ne Njemu. Moramo uvijek biti svjesni njegove sveprisutnosti.“

Nakon predavanja uslijedila je sveta Euharistija, koju je također predvodio fra Ante. U svojoj propovijedi naglašava kako čovjek da bi razumio Riječ Božju mora proniknuti u odnos majke i djeteta. „Preživjeli smo jer je to jedna žena htjela. Ona nas je hranila, svojim nas riječima milovala, ona je čuvala. Majka kao jedna ogromna žrtva za svoje dijete, slika je u kojoj možemo promatrati i samu Kristovu žrtvu za sve nas.“ Za vrijeme svete Mise dr.sc. don Mihael Mišo Prović, povjerenik za mlade, je bio mladima na raspolaganju za sakrament svete ispovijedi.
Svetu Misu glazbeno je animirao SKAC BEND Split.

Nakon Euharistijskog slavlja uslijedilo je klanjanje, kojim je završen drugi dan duhovne obnove.


U nedjelju, 14. listopada 2018. godine, održana je posljednja večer trodnevne duhovne obnove  „Život oblikovan Riječju“, u sportskoj dvorani Studentskog centra „Dr Franjo Tuđman“, u organizaciji Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske Nadbiskupije, Studentskog centra i Splitskog sveučilišta.

Posljednje predavanje prof.dr.sc. fra Ante Vučkovića, temeljeno na Pjesmi nad pjesmama govori o raju na zemlji, gdje se taj raj zrcali u odnosu muškarca i žene, u odnosu duše i Boga. „Pjesma nad pjesmama srce je Biblije, to je hram u kojem se događa susret sa živim Bogom. Pjesma je to koja, istina, nijednom ne spominje riječ Bog, a govoreći o ljubavi zapravo govori o Bogu koji je sama ljubav.“
„Pjesma nam pjesmama posljednja je stanica ovogodišnje duhovne obnove koja nakon Propovjednikove ispraznosti i Jobove patnje, pronalazi smisao života, a to je sama ljubav. Temeljni cilj svakog čovjeka trebao bi biti Boga upoznati, Boga uzljubiti, i na koncu Bogu doći.“

Nakon predavanja uslijedila je sveta Euharistija, koju je također predvodio fra Ante. U svojoj propovijedi potaknuo je nazočne na pitanje čega se to ne bi mogli odreći kako bi krenuli za Kristom. „Čovjek može svojim bogatstvom smatrati razne stvari, bilo to materijalno dobro, dobra djela, položaj u društvu, mišljenje o samom sebi itd. Iako ga smatra svojom svojinom, to je tek puki teret na njegovim leđima s kojim ne može u Kraljevstvo Božje. Odreći se toga nije lako, ali praznina za kojom čovjekovo srce vapi, može se jedino utažiti puninom koju daje Bog, a za to je potrebno otvoreno i slobodno srce od bilo kakve navezanosti na ono što je zemaljsko i čovjeku svojstveno.“
Za vrijeme svete Mise dr.sc. don Mihael Mišo Prović, povjerenik za mlade, je zajedno sa prof.dr.sc. don Borisom Vidovićem i don Antom Gabrilom bio mladima na raspolaganju za sakrament svete ispovijedi.
Svetu Misu glazbeno je animirao VIS Veritas aeterna.
Nakon Euharistijskog slavlja uslijedilo je klanjanje.

Nakon klanjanja don Mihael se zahvalio svima koji su svojim sudjelovanjem pomogli u organizaciji ovogodišnje duhovne obnove. Ipak, na poseban način gospodinu Marijanu Bašiću, predstavniku Studentskog centra, koji je sve dane kao pravi domaćin prisustvovao sadržaju duhovne obnove. Zahvale je uputio i Domazet audiju, koji su se pobrinuli za razglas i rasvjetu, te samom fra Anti Vučkoviću, koji je svojim predavanjima obogatio brojna srca mladih koji su ga slušali.