Duhovne obnove

duhovne obnove

 

Održavaju se svakoga mjeseca u Studentskom centru u Splitu.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2"Gospo­dine, Bože naš, obnovi nas! Razvedri lice svoje i spasi nas!"

Napisao/la  Ante Mare­vić
Published: 20 Prosinac 2015
U ned­jelju, 20.12.2015. u stu­dentskom domu „Dr. Franjo Tuđ­man” na Kam­pusu održana je duhovna obnova pod nazivom „Gospo­dine, Bože naš, obnovi nas! Razvedri lice svoje i spasi nas!” (Usp. Ps 80,4). Duhovnu obnovu pred­vo­dio je don Ratomir Vuko­repa, kance­lar Splitsko-​makarske nadbiskupije.

Duhovna obnova započela je ispitom sav­jesti i sakra­men­tom ispovi­jedi. Nakon poko­rničkog bogoslužja usli­jedila je sv. Misa koju je pred­vo­dio don Ratomir uz kon­cel­e­braciju don Mihaela Provića, stu­den­tkog kapelana. U propovi­jedi don Ratomir se dotakao proglašene izvanredne Svete godine milorsđa i važnosti među­sobnog oprosta u samom živ­otu vjernika, te djeteta Isusa kojeg sus­rećemo upravo u Božiću. Na samome kraju obra­tio se don Mihael koji je uputio čestitke povodom nadolazećeg blag­dana Isusova rođenja.

Poko­rničko je bogoslužje i euharis­ti­jsko slavlje glazbeno ani­mi­rao stu­dentski bend stu­dentskog pas­toralnog cen­tra Bl. Ivan Merz na Kampusu.