Duhovne obnove

duhovne obnove

 

Održavaju se svakoga mjeseca u Studentskom centru u Splitu.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Poče­tak korizme u stu­dentskom domu u Splitu

Napisao/la  Ante Mare­vić
Published: 10 Veljača 2016

U sri­jedu, 10. vel­jače u stu­dentskom domu Dr. Franjo Tuđ­man održana je duhovna obnova povodom pepel­nice, odnosno Čiste sri­jede. Duhovnu obnovu pred­vo­dio je don Mihael Prović, stu­dentski kapelan. Duhovna obnova započela je poko­rničkim bogosluž­jem. Svetu Misu pred­vo­dio je don Jenko Bulić, pro­fe­sor na KBF-​u u Splitu. U propovi­jedi don Mihael se osvr­nuo na važnost rasta u duhovnom živ­otu, jer duhovnost ne može sta­jati na mjestu i ne može biti samo tijekom određenog vre­mena. Nakon propovi­jedi sli­je­dio je obred pepel­janja koji nas je na sim­boličan način uveo u koriz­meno vrijeme.