Ćakula s duhovnikom

cakula

 

Ćakula s duhovnikom osmišljena je kao upoznavanje mladih studenata s raznim teološkim, pastoralnim i duhovnim temama. Održava se u prostorima Kampusa u suradnji Studentskog centra Split i Ureda za pastoral mladih Splitsko – makarske nadbiskupije.

Termin:
svaki drugi utorak u mjesecu u 20 sati u Studentskom centru u Splitu

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2

U utorak, 13. listopada 2015. započeo je novi cik­lus „Ćakule s duhovnikom“. Sus­ret je održan u Stu­dentskom pas­toral­nom cen­tru „Bl. Ivan Merz“ na Kam­pusu, a tema sus­reta je bila ”Stu­denti pred iza­zovima duhovnog živ­ota”. Uz duhovnika Ureda za pas­toral mladih don Mihaela Provića je sud­jelo­vala i gđa Gor­dana Raos, rav­nateljica Stu­dentskog cen­tra.

"Od dilera do obraćenika"

14 Lipanj 2015

U ned­jelu, 14.06.2015., zatvoren je ovo­godišnji cik­lus „Ćakule s duhovnikom”. Sus­ret je održan u Stu­dentskom pas­toral­nom cen­tru „Bl. Ivan Merz” na Kam­pusu, a pre­davač je bio Nikša Džanko, bivši diler, koji je mladima posv­je­dočio iskustvo živoga Krista koji oprašta gri­jehe i neizm­jerno ljubi svakoga. Samoj Ćakuli prethod­ila je sv. Misa koju je pred­vo­dio don Mihael Prović, pov­jerenik Ureda za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nadbiskupije.

Mladi i papa Franjo u Sarajevu

31 Svibanj 2015

U ned­jelju, 31.05.2015., održana je Ćakula s duhovnikom. Ovaj put tema je bila hodočašće mladih u Sara­jevo na sus­ret sa sv. Ocem. Ćakuli s duhovnikom prethod­ila je sv. Misa koju je pred­vo­dio don Mihael Prović, pov­jerenika Ureda za pas­toral mladih.

Neokateku­men­ski put

26 Travanj 2015

U ned­jelju, 26.04.2015 održan je još jedan u nizu mje­sečnih sus­reta „Ćakula s duhovnikom”. Ovaj put mladima su neki članovi neokateku­menske zajed­nice pred­stavili svoj put. Samom sus­retu prethod­ila je sv. Misa koju je pred­vo­dio naš pov­jerenik za mlade, don Mihael Prović.

Djelo Mar­i­jino - pokret fokolara

22 Ožujak 2015
U ned­jelju, 22.03.2015. održala se još jedna Ćakula s duhovnikom na temu ”Djelo Mar­i­jino – pokret foko­lara” u kapelici bl. Ivan Merz na Kam­pusu. Prije samog sus­reta održala se sv. misa koju je pred­vo­dio don Mihael Prović, pov­jerenik za mlade SMN. Misno slavlje je svo­jim pje­van­jem uveličao zbor članova pokreta fokolara.