Ćakula s duhovnikom

cakula

 

Ćakula s duhovnikom osmišljena je kao upoznavanje mladih studenata s raznim teološkim, pastoralnim i duhovnim temama. Održava se u prostorima Kampusa u suradnji Studentskog centra Split i Ureda za pastoral mladih Splitsko – makarske nadbiskupije.

Termin:
svaki drugi utorak u mjesecu u 20 sati u Studentskom centru u Splitu

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Mladi i papa Franjo u Sarajevu

Napisao/la  Danijela Jurčević
Published: 31 Svibanj 2015

U ned­jelju, 31.05.2015., održana je Ćakula s duhovnikom. Ovaj put tema je bila hodočašće mladih u Sara­jevo na sus­ret sa sv. Ocem. Ćakuli s duhovnikom prethod­ila je sv. Misa koju je pred­vo­dio don Mihael Prović, pov­jerenika Ureda za pas­toral mladih.

U propovi­jedi je kazao kako je Bog razum­ski nesh­vatljiv, ali nam gov­ori i pri­b­ližava nam se kroz pro­roke i našu sav­jest. Samo je 1 Bog, a 3 su božanske osobe, Otac (Stvoritelj), Sin (Spa­sitelj) i Duh Sveti (Ljubav između Oca i Sina, Pomazanje, Bran­itelj koji nam daje poseb­nih 7 darova). U svakome od nas mora biti kreati­vac koji će se iskazati kroz naše svakod­nevno djelo­vanje kojim i mi sud­jelu­jemo u stvaranju. Moramo drugima biti spa­sitelji i lju­biti jer pravi kršćanin mora biti vedra duha. Nakon sv. Mise Duje Gale je mladima pojas­nio pro­gram i pokazao zna­meni­tosti Sara­jeva. Sus­ret je pjes­mom ani­mi­rao Zbor Mihovil.