Ćakula s duhovnikom

cakula

 

Ćakula s duhovnikom osmišljena je kao upoznavanje mladih studenata s raznim teološkim, pastoralnim i duhovnim temama. Održava se u prostorima Kampusa u suradnji Studentskog centra Split i Ureda za pastoral mladih Splitsko – makarske nadbiskupije.

Termin:
svaki drugi utorak u mjesecu u 20 sati u Studentskom centru u Splitu

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Djelo Mar­i­jino - pokret fokolara

Napisao/la  Duje Gale
Published: 22 Ožujak 2015
U ned­jelju, 22.03.2015. održala se još jedna Ćakula s duhovnikom na temu ”Djelo Mar­i­jino – pokret foko­lara” u kapelici bl. Ivan Merz na Kam­pusu. Prije samog sus­reta održala se sv. misa koju je pred­vo­dio don Mihael Prović, pov­jerenik za mlade SMN. Misno slavlje je svo­jim pje­van­jem uveličao zbor članova pokreta fokolara.

Nakon završetka mise članovi Djela Mar­i­jinog održali su prigodno pre­da­vanje o svom djelo­vanju u Splitu, Hrvatskoj a i šire. Kazali su da se nji­hovo djelo­vanje temelji na ljubavi prema Bogu i jedin­stvo u zajed­nici te su to objas­nili prisut­nim mladima i stu­den­tima kroz kratki video o nji­hovom pokretu. Pokret foko­lara je osno­vala Chiara Lubich koja je rođena na sjeveru Ital­ije. Godine 2013. najavl­jena je odluka da se zatraži otvaranje kauze za beat­i­fikaciju Chiare. Djelo Mar­i­jino djeluje u Splitu na adresi Šime Lju­bića 10 na Trsteniku, te imaju svoje mje­sečne sus­rete u samostanu kod ses­tara službenica milos­rđa u Splitu. Poz­vali su sve prisutne da se priključe pokretu ako su zain­tere­sir­ani. Sus­ret je završio kratkim videom o svi­jet­skom sus­retu mladih, zvanom Gen­fest. Zad­nji Gen­fest se održao 2012. godine u Budim­pešti gdje je sud­jelo­valo i neko­liko članova iz Djela Mar­i­jinog. Gen­fest se održava svako 5 god­ina i na tom svi­jet­skom fes­ti­valu sas­taju se mladi cijelog svi­jeta različi­tih religija oku­pljeni za iste živ­otne cil­jeve u nadi da ”grade mostove” u svo­jim zeml­jama i društvu. Na samom kraju se don Mihael zah­valio svim članovima pokreta Djelo Mar­i­jino te uz pjesmu i druženje smo završili još jednu Ćakulu s duhovnikom.