Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2

Night­fever u Splitu

05 Srpanj 2015
U ned­jelju, 05.07.2015., u dvorištu Stu­dentskog doma dr. Franje Tuđ­mana održan je ovo­godišnji Nigh­fever. Sas­to­jao se iz dva dijela: sv. Misa te klan­janja pred presve­tim. Sv. Misu pred­vodi oje don Mihael Prović, pov­jerenik Ureda za pas­toral mladih. Poručio je kako je nužno biti svjes­tan svoje grešnosti i ljud­skosti i da odnos na „ti” s Bogom vodi do razočarenja u Boga tj. nepoz­na­vanja dobra. Na kraju sv. Mise don Mihael je podi­je­lio prigodne zah­val­nice onima koji su sud­jelo­vali u radu Ureda za pas­toral mladih te na bilo koji način pomogli u real­izaciji pro­jekata. Nakon pod­jele zah­val­nica usli­jedilo je klan­janje pred Presve­tim za vri­jeme kojega su svje­dočili članovi Hrvatskog Nadzemlja, SKAC-​a, Bib­lioakademije te Neokateku­menih. Cijeli sus­ret pjes­mom je ani­mi­rao VIS Konkatedrala.

Plan­i­narski križni put

22 Ožujak 2015
Pod pokroviteljstvom Pov­jeren­stva za pas­toral mladih Hvarske biskupije, a u orga­ni­zaciji udruga Ekosspir­i­tus i SKAC_​St (Sudentski katolički cen­tar Split) održan je 21. i 22. ožu­jka na otoku Hvaru plan­i­narski križni put.

Otok Hvar ovom pri­likom oku­pio je 900 mladih iz svih kra­jeva Lijepe naše i sus­jedne Bosne i Herce­govine u želji da dva dana provedu u hodanju za križem, pod ges­lom : „Htjeli bismo vid­jeti Isusa“ (Iv 12, 21), u promišl­janju kako u križu pron­aći odgovor na mlade­načku stvarnost punu iza­zova. Bilo je tu mladih od Samoborskog prig­orja, Zagorja i Zagreba, preko Splita i Hvara sve do Viteza i Dubrovnika. U vre­menu sve većih pod­jela u našem društvu, ali i svi­jetu općen­ito 900 mladih ljudi oku­pljenih oko jednoga križa bilo je znak nade za ove vri­jeme i ove pro­s­tore.

Sudamja fest, hrvatski festival popularne duhovne glazbe u organizaciji pastorala mladih Splitsko – makarske nadbiskupije, održat će se u nedjelju 1. svibanj, s početkom u 21 sat.

Ovogodišnju tekstualnu i glazbenu komisiju u odabiru skladbi sačinjavali su : Don Mihael Prović (povjerenik za mlade Splitsko – makasrske nadbiskupije), Krsitina Bitanga (Tiskovni ured Splitsko – makarske nadbiskupije), o. Jozo Ćirko (župnik Gospe od ružarija), Jelena Laća ( Voditeljica VIS - a Izidor), Branka Pleština (Prof. pjevanja) i Danira Matijaca (Tiskovni ured Splitsko – makarske nadbiskupije).

Ove godine na festivalu nastupa sedam duhovno-glazbenih sastava s prvom autorskom objavljenom pjesmom i drugom autorakom neobjavljenom pjesmom:

ANJEL  - Ankica Cicvarić – Za nebo/ Tvom srcu
DAVID – Ostanite u Mojoj Ljubavi/ Vrati se
DOMINIK – Hvala Dominiče/ Samo dobron vitru
KONKATEDRALA – Ti si tu/  Sveto u Tebi
MIHOVIL – Ljubav za drugoga/ Djeca Božja
SPERANTES – Dolina žutog cvijeta/ Aquila i Priscilla
VERITAS – Želim Ti prić/  Dar