Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2

U organizaciji Studentskog katoličkog centra Split (Skac_St) prošlog vikenda (12. i 13. 03. 2016.) održana je ova planinarska pobožnost za mlade po već 6. put (jedan korizmeni i jedan jesenski PKP godišnje).

Studentske kateheze

09 Ožujak 2016

Od sutra (pa svaki četvrtak) na Kampusu počinju studentske kateheze s početkom u 20 sati. Na plakatu su prigodne teme o kojima ćemo razgovarati kao i svi ostali detalji! Vidimo se :)

Osobna molitva i božansko milosrđe

03 Ožujak 2016

U četvrtak 03.03.2016 u 20:00 održana je prva studentska kateheza u kapelici blaženog Ivana Merza na Kampusu. Tema prve kateheze bila je "Osobna molitva i božansko milosrđe". Vodila ju je katehistica Marija Bašić uz pomoć povjerenika za mlade don Mihaela Provića. Mladi su iznosili iskustva osobne molitve nakon čega je Marija objasnila u koje vrijeme i na kakvom mjestu zapravo trebamo moliti. Razmatrala se prispodoba o razmetnom sinu i raspravljalo se o temi svađe s Bogom. Nakon same kateheze mladi su se ostali družiti uz razgovor i grickalice.

Sjećanje na Vukovar

17 Studeni 2015
U utorak, 17.11.2015., Ured za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije i Stu­dentski cen­tar u Splitu održao je prigo­dan pro­gram obil­ježa­vanja dana sjećanja na pad Vuko­vara. Pro­gram je započeo sa sv. Misom u dvorištu stu­den­tkog doma „Dr. Franjo Tuđ­man” na Kampusu.

Night­fever u Splitu

05 Srpanj 2015
U ned­jelju, 05.07.2015., u dvorištu Stu­dentskog doma dr. Franje Tuđ­mana održan je ovo­godišnji Nigh­fever. Sas­to­jao se iz dva dijela: sv. Misa te klan­janja pred presve­tim. Sv. Misu pred­vodi oje don Mihael Prović, pov­jerenik Ureda za pas­toral mladih. Poručio je kako je nužno biti svjes­tan svoje grešnosti i ljud­skosti i da odnos na „ti” s Bogom vodi do razočarenja u Boga tj. nepoz­na­vanja dobra. Na kraju sv. Mise don Mihael je podi­je­lio prigodne zah­val­nice onima koji su sud­jelo­vali u radu Ureda za pas­toral mladih te na bilo koji način pomogli u real­izaciji pro­jekata. Nakon pod­jele zah­val­nica usli­jedilo je klan­janje pred Presve­tim za vri­jeme kojega su svje­dočili članovi Hrvatskog Nadzemlja, SKAC-​a, Bib­lioakademije te Neokateku­menih. Cijeli sus­ret pjes­mom je ani­mi­rao VIS Konkatedrala.

Plan­i­narski križni put

22 Ožujak 2015
Pod pokroviteljstvom Pov­jeren­stva za pas­toral mladih Hvarske biskupije, a u orga­ni­zaciji udruga Ekosspir­i­tus i SKAC_​St (Sudentski katolički cen­tar Split) održan je 21. i 22. ožu­jka na otoku Hvaru plan­i­narski križni put.

Otok Hvar ovom pri­likom oku­pio je 900 mladih iz svih kra­jeva Lijepe naše i sus­jedne Bosne i Herce­govine u želji da dva dana provedu u hodanju za križem, pod ges­lom : „Htjeli bismo vid­jeti Isusa“ (Iv 12, 21), u promišl­janju kako u križu pron­aći odgovor na mlade­načku stvarnost punu iza­zova. Bilo je tu mladih od Samoborskog prig­orja, Zagorja i Zagreba, preko Splita i Hvara sve do Viteza i Dubrovnika. U vre­menu sve većih pod­jela u našem društvu, ali i svi­jetu općen­ito 900 mladih ljudi oku­pljenih oko jednoga križa bilo je znak nade za ove vri­jeme i ove pro­s­tore.