Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Night­fever u Splitu

Napisao/la  Danijela Jurčević
Published: 05 Srpanj 2015
U ned­jelju, 05.07.2015., u dvorištu Stu­dentskog doma dr. Franje Tuđ­mana održan je ovo­godišnji Nigh­fever. Sas­to­jao se iz dva dijela: sv. Misa te klan­janja pred presve­tim. Sv. Misu pred­vodi oje don Mihael Prović, pov­jerenik Ureda za pas­toral mladih. Poručio je kako je nužno biti svjes­tan svoje grešnosti i ljud­skosti i da odnos na „ti” s Bogom vodi do razočarenja u Boga tj. nepoz­na­vanja dobra. Na kraju sv. Mise don Mihael je podi­je­lio prigodne zah­val­nice onima koji su sud­jelo­vali u radu Ureda za pas­toral mladih te na bilo koji način pomogli u real­izaciji pro­jekata. Nakon pod­jele zah­val­nica usli­jedilo je klan­janje pred Presve­tim za vri­jeme kojega su svje­dočili članovi Hrvatskog Nadzemlja, SKAC-​a, Bib­lioakademije te Neokateku­menih. Cijeli sus­ret pjes­mom je ani­mi­rao VIS Konkatedrala.