Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2

Korizmeni koncert 2016.

12 Ožujak 2016

U subotu, 12.3., u večernjim satima u velikoj dvorani Nadbiskupijskog sjemeništa održan je Korizmeni koncert u sklopu Dana kršćanske kulture pod pokroviteljstvom Hrvatskog katoličkog radija, nakladničke kuće Verbum i Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije. Na koncertu su nastupili VIS Izidor, VIS Sperantes i Gospel choir Mihovil. Posebna je točka večeri bila svjedočanstvo poznatog estradnog pjevača Dražena Zečića koji je predstavio svoje duhovno pjesništvo, ali i svoj put kroz karijeru kao vjernik. U sklopu koncerta Hrvatsko Nadzemlje je izvelo par prigodnih skečeva.

Adventski koncert 2015.

13 Prosinac 2015

 

U ned­jelju, 13. prosinca 2015. u velikoj dvo­rani Nad­biskupi­jskog sje­meništa održan je adventski kon­cert pod nazivom „Usus­ret Božiću”. Na kon­certu su nas­tupili Zbor Mihovil, Vis Dominik s gos­tom Mar­i­janom Banom, VIS Znak Mira, VIS Abba i VIS Hosana. Gost večeri bila je grupa Dal­matino. Na samom kraju oku­pljene je poz­dravio don Mihael Prović i gen­er­alni vikar Splitsko-​makarske nad­biskupije mons. Miroslav Vidović koji je zah­valio izvođačima na ovakvoj vrsti apos­to­lata i promi­canju evan­ge­lizacije, te pre­nio nad­biskupove poz­drave. Ovo prigodom pred­stavl­jen je CD Božićnih pje­sama gore spomenu­tih izvođača koji je sniml­jen u surad­nji Ureda za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije i Lauda­toTV. Album će krenuti u pro­daju 16.12. na sus­retu Hrvatskog nadzemlja.

Sudamja-​fest 2015.

04 Svibanj 2015

U bogatom pro­gramu Sudamje, devet­nice zaštit­nika grada Splita – sv. Dujma, u poned­jel­jak, 4. 5. 2015. g., održan je treći po redu Sudamja fest pod orga­ni­zaci­jom Ureda za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije. Kon­cert je održan u velikoj dvo­rani Nad­biskup­skog sje­meništa u Splitu. Nas­tupilo je devet vokalno-​instrumentalnih izvođača duhovne glazbe iz Splitsko-​makarske nad­biskupije: zbor Mihovil, zbor OŠ Kneza Trpimira iz Kaš­tel Kam­belovca i Gomil­ice, Spre­antes, Glo­ria, Hosana, David, Corus Angeli­cus, Konkat­e­drala te gost večeri, Davor Terzić iz Rov­inja. Svaki izvođač otp­je­vao je dvije pjesme samostal­nih obrada raznih autora duhovne glazbe, dok je gost večeri otp­je­vao tri autorske pjesme zan­imljivog glazbenog izričaja. Pro­gram kon­certa vodili su Marin Periš i Danira Mati­jaca koji su pub­liku nas­mi­jali do suza svo­jim ose­bu­jnim vođen­jem fes­ti­val­skog pro­grama. Na kraju kon­certa pos­jetiteljima se obra­tio i izvođačima zah­valio don Mihael Prović, pov­jerenik pas­torala mladih Split­sko – makarske nad­biskupije. Nakon toga usli­je­dio je završni nastup svih izvođača, a pos­jetitelji su imali pri­liku nas­taviti druženje u atriju sje­meništa uz osv­ježava­juća pića i kolače.

Koriz­meni kon­cert HKR-​a

21 Ožujak 2015
U sub­otu, 21.03.2015, održan je deveti po redu Koriz­meni kon­cert pod orga­ni­zaci­jom HKR-​a i Dana Kršćanske Kul­ture, u surad­nji s Ure­dom za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije te knjižarom Ver­bum, održan je u Velikoj dvo­rani split­skog sje­meništa. Nas­tupila su 4 izvođača:Zbor Mihovil, Alan Hržica i Srce Isusovo, VIS Izidor te Grupa RiM. Svaki izvođač otp­je­vao je četiri pjesme. Kon­cert je vodio Marin Peris uz pomoćHrvatsko Nadzemlje koje je pub­liku nas­mi­javalo do suza svo­jim kratkim skeče­vima. Na kraju kon­certa pos­jetiteljima se obra­tio Zvon­imir Ančić, rav­natelj HKR-​a. Zatim su svi izvođači zajedno izveli dvije pjesme, a pos­jetitelji su se ostali družiti u atriju sje­meništa uz osv­ježenje i kolače.

Korizma u novom ruhu 2015.

12 Ožujak 2015
“Korizma u novom ruhu” novi je pro­jekt Hrvatskoga katoličkog radija koji za cilj ima motivi­rati mlade zborove dil­jem Hrvatske da njeguju i ne zane­mare veliko bogat­stvo hrvatske pučke i zborske glazbe. Autorska ekipa emisije HKR-​a “Sacro ritam”, na čelu s glazbenim ured­nikom Slavkom Nedićem, odlučila je u četiri koriz­menih četvr­taka u eteru HKR-​a pred­staviti kvalitetne snimke koriz­menih nap­jeva u izvedbi hrvatskih zborova mladih.