Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Koriz­meni kon­cert HKR-​a

Napisao/la  Danijela Jurčević
Published: 21 Ožujak 2015
U sub­otu, 21.03.2015, održan je deveti po redu Koriz­meni kon­cert pod orga­ni­zaci­jom HKR-​a i Dana Kršćanske Kul­ture, u surad­nji s Ure­dom za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije te knjižarom Ver­bum, održan je u Velikoj dvo­rani split­skog sje­meništa. Nas­tupila su 4 izvođača:Zbor Mihovil, Alan Hržica i Srce Isusovo, VIS Izidor te Grupa RiM. Svaki izvođač otp­je­vao je četiri pjesme. Kon­cert je vodio Marin Peris uz pomoćHrvatsko Nadzemlje koje je pub­liku nas­mi­javalo do suza svo­jim kratkim skeče­vima. Na kraju kon­certa pos­jetiteljima se obra­tio Zvon­imir Ančić, rav­natelj HKR-​a. Zatim su svi izvođači zajedno izveli dvije pjesme, a pos­jetitelji su se ostali družiti u atriju sje­meništa uz osv­ježenje i kolače.