Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Adventski koncert 2015.

Napisao/la  Ante Mare­vić
Published: 13 Prosinac 2015

 

U ned­jelju, 13. prosinca 2015. u velikoj dvo­rani Nad­biskupi­jskog sje­meništa održan je adventski kon­cert pod nazivom „Usus­ret Božiću”. Na kon­certu su nas­tupili Zbor Mihovil, Vis Dominik s gos­tom Mar­i­janom Banom, VIS Znak Mira, VIS Abba i VIS Hosana. Gost večeri bila je grupa Dal­matino. Na samom kraju oku­pljene je poz­dravio don Mihael Prović i gen­er­alni vikar Splitsko-​makarske nad­biskupije mons. Miroslav Vidović koji je zah­valio izvođačima na ovakvoj vrsti apos­to­lata i promi­canju evan­ge­lizacije, te pre­nio nad­biskupove poz­drave. Ovo prigodom pred­stavl­jen je CD Božićnih pje­sama gore spomenu­tih izvođača koji je sniml­jen u surad­nji Ureda za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije i Lauda­toTV. Album će krenuti u pro­daju 16.12. na sus­retu Hrvatskog nadzemlja.