Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji

NAJNOVIJE

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini
 
Natječaj će biti otvoren od 27.9.2023 . do 13.10.2023. godine.
 
Kriteriji za odabir kandidata za stipendiranje je :
· Redovno upisana godina škole/studija;
· Suradnja sa župnikom;
· Broj djece u obitelji;
· Socijalni status obitelji (visina mjesečnih obiteljskih primanja).
 

Za Natječaj je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • Preporuka župnika za stipendiju (kod obnove stipendije: navesti broj odrađenih volonterskih sati u župi, ako je stipendist volontirao);
  • Uredno i cjelovito popunjen obrazac Prijave na Natječaj ovjeren od strane župnog ureda;
  • Popunjenu Izjavu studenta o prihvaćanju volonterskog rada te Izjavu o neprimanju druge stipendije;
  • Potvrdu fakulteta/škole o redovito upisanoj šk./ak. godini;
  • Za nezaposlene: Potvrda HZZ-a o nezaposlenosti;
  • Za sve punoljetne članove kućanstva: Potvrdu o visini dohotka i primitaka za razdoblje od 1.1.2023. do 31.8.2023. god. s POREZNE UPRAVE;
  • Preslika tekućeg/žiroračuna banke učenika/studenta.
 
Svi kandidati, što uključuje i stipendiste iz prethodne ak./šk. godine, trebaju dostaviti navedenu dokumentaciju.
 
Popunjene i ovjerene obrasce uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Caritasu, poštom ili osobno, najkasnije do 13.10.2023. god. Isti rok vrijedi i za obnovu stipendije.
Prijave pristigle nakon navedenog datuma neće se uzeti u razmatranje.
 
Obavijest o rezultatima Natječaja dobit ćete pisanim putem.
Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona: 021 318 740 ili na e-mail. caritas-info@smn.hr
 
Uspješnu i blagoslovljenu novu šk./ak. godinu želi Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije