Kralj David – Leadership projekt za mlade od 18 do 35 godina

PROJEKTI

Živimo u vremenu, svijetu i Crkvi konstantnih izazova: politička previranja, migracije,
skandali… dio su naše svakodnevice. 

Malo je onih koji na te izazove kvalitetno odgovaraju. Još manje je onih koji mogu biti primjer i predvodnici potrebnih promjena za dobro cijelog društva. Cilj ovog leadership programa je osnaživanje i formacija mladih vođa kako bi bili spremni za izazove reformi i obnove svijeta i Crkve.

Glavne karakteristike vođe jesu dijalog, razlučivanje i proročko kreativno djelovanje. Kroz
razne radionice, predavanja i vježbe sudionici će steći i produbiti stavove i vještine potrebne
za takvo vođenje i služenje. 

Projekt se temelji na suvremenim znanjima iz vodstva i upravljanja (leadership i management). Neke od tema koje će biti obrađene u programu: vodstvo i ranjivost, donošenje odluka, kvalitetna komunikacija i rješavanje konflikata, služenje kroz dijalog, strategiranje, organizacija vremena i zadataka.

Uskoro prijave…